O programie

W każdym odcinku Kryptonimu Szef Polska widzowie śledzą losy innej firmy i jej szefa, który zdecydował się na śmiały krok. Szef działając pod przykrywką, sprawdza, co można zrobić, żeby jego biznes działał lepiej. Ma on też okazję poznać pracę swoich podwładnych, którzy wykonują różne zawody, ale zawsze w swoją pracę wkładają całe swoje serce – mimo niejednokrotnie trudnej sytuacji osobistej i ciężkich warunków pracy. Szef, próbując wykonywać ich obowiązki, zobaczy, ile wysiłku trzeba w to włożyć. Dowie się też, co zdaniem jego pracowników należałoby usprawnić lub zmienić.